Portugalia | Portugalia stała się potęgą dzięki słynnym wyprawom morskim
Portugalia | Portugalia stała się potęgą dzięki słynnym wyprawom morskim (by tiseb)

 • 8000-7000 p.n.e. – pierwsze społeczności kamienne w dolinie Tagu
 • 900 p.n.e. – na obszarze dzisiejszej Lizbony osiedlają się Fenicjanie
 • 700-600 p.n.e. – na tereny dzisiejszej Portugalii przybywają Celtowie
 • III w. p.n.e. - południowe wybrzeże Portugalii zasiedlają Kartagińczycy
 • 210 p.n.e. – Rzymianie w Portugalii
 • 193 p.n.e. – bohaterskie plemiona Luzytanii stawiają opór najeźdźcom
 • 60 p.n.e. – Juliusz Cezar zakłada stolicę w Olisipo – późniejszej Lizbonie
 • III w. n.e. – pierwsze biskupstwa w Bradze, Évorze, Faro i Lizbonie
 • 409 n. e. – najazdy ludów barbarzyńskich: Wandalów, Swebów i Wizygotów
 • 585 r. – powstaje państwo Wizygockie
 • 711 r. n. e. – Inwazja muzułmanów na Półwysep Iberyjski - pierwsze grupy Maurów na terenie Hiszpanii
 • IX w. n.e. – samodzielne królestwo Maurów w rejonie dzisiejszego Silves
 • VIII-X w. n.e. – chrześcijańska rekonkwista
 • 1073 r. – Alfonso VI władcą Królestwa Leónu
 • 1147 – wyprawa krzyżacka, zdobycie Lizbony
 • 1279-1325 r. – panowanie wybitnego władcy z dynastii Burgundów – Dionizego I
 • Od XV w. – pierwsze ekspansje zamorskie:

– Działalność księcia Henryka Żeglarza - odkryto Maderę (1419) i Azory (1427)

– W 1487 r. Bartolomeu Dias opływa południowy kraniec Afryki nadając mu miano
„Przylądka Dobrej Nadziei”

– W 1497 r. Vasco da Gama przeciera szlak handlowy do Indii

– 1500 r. – odkrycie Brazylii

 • 1495-1521r.  – panowanie Manuela I zwanego Szczęśliwym – „złoty wiek” Portugalii
 • XVI w. – wydalenie Żydów z Portugalii, upadek gospodarczy
 • 1581 r. – Filip I portugalski na tronie – okres panowania Habsburgów
 • Od 1640 r. – okres panowania dynastii Bragança
 • Początek XIX w. – inwazje francuskie, panowanie Miguela
 • 1916 r. – przystąpienie Portugalii do pierwszej wojny światowej
 • 1932-1968 r. – António de Oliveira Salazar premierem – czas reżimu
 • 1974 r. – „rewolucja goździków”
 • 1986 r. – wstąpienie Portugalii do Wspólnoty Europejskiej