Badania naukowe przeprowadzone przez Laboratorium Mimiki i Emocji, czyli Facial Expressions and Emotions Laboratory (UFP) wykazały, że Portugalczycy coraz mniej się uśmiechają.

Portugalia | Dlaczego Portugalczycy coraz mniej się uśmiechają?
Portugalia | Dlaczego Portugalczycy coraz mniej się uśmiechają? (by mpires )

Materiałem badawczym projektu UFP było ponad 15 tysięcy zdjęć analizowanych od 2003 roku.

Wyniki pokazują, że Portugalki, niezależnie od wieku, uśmiechały się w ubiegłym roku znacznie więcej niż mężczyźni, mimo znacznego spadku kobiecego uśmiechu w porównaniu do roku 2010.

Według badań, mężczyźni mają bardziej „zamknięty” uśmiech w wieku powyżej 60 lat, zaś dzieci uśmiechają się najczęściej i mają uśmiechy najszersze, utrzymując stały poziom od 2003 roku.

Wyniki ukazują także wzrost poziomu neutralnego wyrazu twarzy zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Badane zdjęcia ukazują ponadto, że negatywne emocje są coraz częstsze i bardziej widoczne, niż okazywane emocje pozytywne.

Naukowcy udowodnili, że jednym z czynników odnoszących się do częstotliwości i intensywności uśmiechów jest kondycja społeczeństwa. W Portugalii pogorszyła się sytuacja gospodarcza i społeczna, co zdaniem badaczy doprowadziło do zahamowania pozytywnej ekspresji. Kolejnymi czynnikami mającymi wpływ na ilość i rodzaj uśmiechów jest wiek i płeć Portugalczyków.

Portugalia | Na uśmiech Portugalskich dzieci zawsze można liczyć…
Portugalia | Na uśmiech Portugalskich dzieci zawsze można liczyć… (by filipesaraiva )

Opinia Facial Expressions and Emotions Laboratory potwierdza znaną prawdę, że uśmiech jest manifestem, za pomocą którego oznajmiamy światu nasze pozytywne emocje związane z sytuacją dobrobytu czy szczęścia, a gdy te nie są odczuwalne, hamujemy i tłumimy uśmiech. Stąd pogarszające się z roku na rok, uśmiechowe statystyki…

Ciekawe badania są częścią pionierskiego projektu (jego zakończenie planowane jest na 2013 rok), którego celem jest analiza uśmiechów ludzi mieszkających w Portugalii, poprzez badanie fotografii w prasie codziennej przez okres 10 lat.