Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze strony internetowej  abcportugalia.pl.

1. Prawo autorskie

1.1. Treść strony internetowej abcportugalia.pl jest chroniona prawem autorskim. Zdjęcia i artykuły umieszczane przez administratorów lub użytkowników serwisu stanowią „utwory” w rozumieniu Prawa Autorskiego i podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą „o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. (z późniejszymi zmianami).

1.2. Zawartość serwisu internetowego nie może być kopiowana, rozpowszechniana lub publikowana za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej lub elektronicznej, chyba że  abcportugalia.pl wyrazi na to pisemną zgodę.

1.3. Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych  abcportugalia.pl stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

1.4. Dokumenty, artykuły, grafiki, zdjęcia, skrypty i inne pliki tworzące serwis  abcportugalia.pl  stanowią jego własność lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Data ostatniej modyfikacji 11.04.2011.