Jeżeli wybieramy się do Portugalii na mniej niż 90 dni, nie ma potrzeby załatwiania żadnych formalności związanych z pobytem, a jedynym niezbędnym do bezwizowego przekroczenia granicy dokumentem jest paszport lub dowód osobisty.

Portugalia | W Portugalii nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przewozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego
Portugalia | W Portugalii nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przewozu towarów przeznaczonych do użytku osobistego (by jsome1)

Należy dopilnować, aby dokument potwierdzający naszą tożsamość był w dobrym stanie technicznym umożliwiającym rozpoznanie.

Planując pobyt dłuższy aniżeli 3-miesięczny należy wypełnić stosowny dokument w lokalnym oddziale Urzędu ds. Cudzoziemców i Granic (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras). Mowa tu o wniosku o wydanie karty pobytu obywatela UE (dla osób nieaktywnych zawodowo).

Aby zalegalizować swój pobyt w celach zarobkowych, konieczne jest uzyskanie w Ambasadzie Portugalii w Warszawie wizy z prawem do pracy.

Jeżeli chodzi o przewóz bagażu, to: „zgodnie z normą unijną nie istnieją ograniczenia w przewozie towarów przeznaczonych do użytku osobistego”, warto jedynie pamiętać o ubezpieczeniu go.

Źródło: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Lizbonie

Portugalia | Lotnisko w Porto
Portugalia | Lotnisko w Porto (by reservasdecoches)