Portugalczycy, to ludzie o co najmniej dwóch nazwiskach. Zapisywane w pierwszej kolejności, ale wbrew pozorom posiadające mniejsze znaczenie, jest nazwisko rodowe matki, ostatnie - to nazwisko rodowe ojca, które jest najważniejsze.

Portugalia | Bodaj najpopularniejszym portugalskim imieniem żeńskim jest Maria. Zdarza się także, że  jest ono jednym z członów imienia męskiego
Portugalia | Bodaj najpopularniejszym portugalskim imieniem żeńskim jest Maria. Zdarza się także, że jest ono jednym z członów imienia męskiego (by pedrosimoes7)

Tradycyjne portugalskie imię składa się z jednego lub dwóch imion nadanych przez rodziców i dwóch nazwisk rodowych. Pierwsze nazwisko wywodzi się zwykle z rodziny matki, drugie – z rodziny ojca.

Nie jest to jednak regułą, gdyż w Portugalii spotkać możemy osoby z odwrotną kolejnością nazwisk lub posiadające ich trzy lub nawet cztery.

Ze względów praktycznych, w szkole, w pracy i w codziennych kontaktach używane jest zwykle pierwsze z imion i ostatnie z nazwisk.

Podobnie, jak ma to miejsce u nas w Polsce, wychodząca za mąż kobieta może dodać nazwisko (lub nazwiska) męża tuż po swoim, nie jest to jednak regułą. Zdarza się także (choć niezwykle rzadko), że to mąż stawia po swoim nazwisku nazwisko żony.

Portugalia | Do najpopularniejszych w Portugalii imion żeńskich należą: Catarina,  Maria i Joana
Portugalia | Do najpopularniejszych w Portugalii imion żeńskich należą: Catarina, Ana, Maria i Joana (by franciscoantunes)

Do rekordzistek należą mieszkanki Portugalii, które mają dwa imiona nadane przez rodziców i sześć nazwisk: dwa z rodziny matki, dwa z rodziny ojca i dwa przyjęte po mężu. Jeśli dodatkowo zdarzy się, że któreś z nazwisk jest dwuczłonowe, może okazać się, że pełne imię niektórych mieszkanek Portugalii będzie składało się z ponad 12 wyrazów, np. (cytując za Wikipedią): Maria do Carmo Mão de Ferro e Cunha de Almeida Santa Rita Santos Abreu.

Tak więc do rzadkości nalezą Portugalczycy posiadający tylko jedno nazwisko. Zdarza się to wówczas, gdy zarówno ojciec, jak i matka mają to samo nazwisko np. Santos i, aby uniknąć niepotrzebnych komplikacji nazywając dziecko np. Antonio Santos Santos, nadają mu pojedyncze nazwisko (aczkolwiek podwójne, jednakowo brzmiące, byłoby jak najbardziej akceptowalne) (źródło: Wikipedia).

Wiele portugalskich nazwisk wywodzi się od nazw drzew np. Oliveira (Oliwka), Figueira (Figowiec) czy Maceira (Jabłoń).

Imiona Portugalczyków nie są zbyt zróżnicowane, dominują José, Manuel oraz Maria. Identyfikację poszczególnych osób umożliwia indywidualna kombinacja kilku imion i nazwisk.

Portugalia - Lizbona | Niektóre portugalskie nazwiska wywodzą się od nazw drzew np. Oliveira (Oliwka)
Portugalia - Lizbona | Niektóre portugalskie nazwiska wywodzą się od nazw drzew np. Oliveira (Oliwka) (by madalena_pestana)