Od 2002 r. obowiązującą w Portugalii walutą jest euro, które zastąpiło wcześniejsze escudo. Banknoty euro zarówno w Portugalii, jak i w całej strefie euro mają siedem nominałów: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500. Monety zaś przedstawiają wartość: 1, 2 euro oraz 1, 2, 5, 10, 20 i 50 euro centów.

Portugalia | Portugalska moneta euro z wizerunkiem pieczęci królewskiej z 1142 roku
Portugalia | Portugalska moneta euro z wizerunkiem pieczęci królewskiej z 1142 roku (by laurapadgett)

Banknoty euro na terenie wszystkich państw członkowskich  są jednakowe. Inaczej rzecz przedstawia się w przypadku monet.

Zgodnie z konwencją, portugalskie monety euro mają jedną stronę (rewers) jednolitą dla wszystkich państw członkowskich, ich awers zaś – czyli tzw. strona narodowa – zawiera wybrane symbole państwowe.

Niezależnie od charakteru awersu, symbolicznie nawiązującego do danego państwa, każda moneta euro jest równorzędnym środkiem płatniczym na terenie całej strefy.

Inspirację wzorów na awersach portugalskich monet euro stanowiły symbole historyczne i pieczęcie z czasów Alfonsa I Zdobywcy - pierwszego króla Portugalii.

Każdy rysunek na monecie otacza ramka utworzona przez napis „Portugal” i datę wybicia oraz miniaturowe wizerunki fasad zamków i godła państwowego.

Przed euro

Od 1911 do 2002 r. funkcjonowała w Portugalii waluta escudo, która zastąpiona została przez euro.

Portugalskie słowo escudo tłumaczy się jako: „tarcza”, co w oczywisty sposób kojarzy się z kształtem metalowej monety. Jedno escudo dzieliło się na 100 centavos.